Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen

Voorheen de Stichting tot Behoud en Ontwikkeling van de Nederlands-Doopsgezinde Betrekkingen in Polen

Sinds 14 april 1993 is in het register van de Kamer van Koophandel de Stichting tot Behoud en Ontwikkeling van Nederlands - Doopsgezinde Betrekkingen in Polen ingeschreven. Per 8 april 2003 heet de stichting  officieel  Doopsgezinde Stichting Nederland - Polen en is gevestigd te Aalsmeer. De opleving van de belangstelling voor de geschiedenis van de oorspronkelijk uit de Nederlanden afkomstige Doopsgezinden, is de oorzaak van het ontstaan van onze stichting.

Vanaf 1993 bekommert onze Stichting zich om het verre verleden van de Doopsgezinde cultuur in Polen. Zij tracht in samenwerking met verwante instellingen in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland en Polen, het nog aanwezige, maar in slechte staat verkerende cultuurgoed, (kerken, begraafplaatsen en boerderijen) te behouden en te restaureren. Zo zijn werkgroepen jaren bezig geweest met de restauratie van de begraafplaatsen van Stogi Malborski (Heubuden), Markusy (Markushof), Szalieniec (Törichthof), Stawiec (Ladekop), Wicrowo (Ellerwald) en Kepniewo (Campenau).

Er worden contacten gelegd met de plaatselijke bevolking , scholen, historische verenigingen, musea en monumentenzorg in Polen. Door het houden van cultuurhistorische reizen, het stimuleren van onderzoek en dergelijke wordt eveneens interesse voor deze vergeten geschiedenis gewekt.

De stichting heeft verder ten doel het bevorderen van een beter begrip in Polen en in Nederland voor de geschiedenis van de van oorsprong Nederlandse Doopsgezinden op Pools grondgebied, het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van de Doopsgezinden in Polen en het bevorderen van contacten tussen Poolse en Nederlandse, al dan niet doopsgezinde, personen, kerken en andere instellingen.

De Doopsgezinde Stichting Nederland - Polen wil haar donateurs en andere belangstellenden op de hoogte houden van haar activiteiten via een zogenaamde NIEUWSBRIEF. U kunt donateur worden door het storten van
minimaal € 20,00 op IBAN nr.: NL08 INGB 000 2330495 van de
Doopsgezinde Stichting Nederland - Polen, A.H. Blaauwstraat 41, 1431 KV Aalsmeer.
Ook Doopsgezinde gemeenten en andere instellingen kunnen donateur worden door het storten van € 20,00. (een hoger bedrag is welkom)

Gegevens over de geïnventariseerde Poolse mennonietenbegraafplaatsen zijn te vinden op de volgende sites: één alfabetisch op naam en één alfabetisch op begraafplaats:
Prussian Mennonite Geneological Resources
Prussian Cemetery Grave Stone Inscriptions

Jaarverslag 2015: klik hier

De secretaris van de Stichting is:
Albert Bolt
Rijshornplein 1
1435 HB Rijsenhout
Tel. 0297-340525
e-mail: a.bolt@zonnet.nl